SZKODY ŁOWIECKIE

Szczególnym problemem dla rolników prowadzących uprawy sąsiadujące z lasami, są szkody wyrządzane przez dziko żyjące zwierzęta. Głównymi ich sprawcami są najczęściej zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie), stąd nazwa — szkody łowieckie. Nierzadko jednak winowajcami” bywają zwierzęta objęte ochroną gatunkową. Zdarzają się bowiem przypadki zalania pól uprawnych na skutek podniesienia poziomu wód przez bobrowe tamy.

Najistotniejsze jest jednak to, że zasady dotyczące wypłat odszkodowań za szkody łowieckie są zupełnie odmienne niż w przypadku ogólnych uregulowań przewidzianych przez kodeks cywilny. W praktyce sposób szacowania uszkodzeń oraz ustalanie wysokości odszkodowań bywa dalece niezrozumiały dla osób, które nie zetknęły się wcześniej z tą problematyką. Naczelną zasadą przy szkodach łowieckich pozostaje jednak szybkość i dokładność w dokumentowaniu zniszczeń, które, podobnie jak ślady przestępstwa, zacierają się wraz z upływem czasu.

Do kogo zwrócić się o oszacowanie szkód łowieckich? Kto pokrywa szkody i w jakiej wysokości? Czy wypłata odszkodowania uzależniona jest od gatunku zwierzęcia, które ją wyrządziło? W jaki sposób rzeczowo zweryfikować ustalenia z szacowania? W jaki sposób skutecznie udokumentować szkody, by w przyszłości nikt nie podważył naszych racji. W jaki sposób sformułować do Sądu ewentualny wniosek, by przysłał niezależnego biegłego, w celu wyliczenia strat, jeśli nie zgadzamy się z propozycjami zobowiązanego do wypłaty odszkodowania? Jak dochodzić swoich praw z tytułu szkód łowieckich w Sądzie? Pomoc w tego rodzaju problemach kompleksowo oferuje kancelaria, która na bieżąco współpracuje z wieloma specjalistami z zakresu rolnictwa i nasiennictwa. Prowadzący kancelarię posiada także kilkuletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw jeszcze z czasów odbywania aplikacji adwokackiej.

Podsumowując — zajmujemy się likwidacją szkód łowieckich.

ZOBACZ — Wywiad z adwokatem Witoldem Genderką w PORADNIKU rolniczym

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka
ul. Grunwaldzka 1/7
63-100 Śrem

Numer konta: 97 1090 1405 0000 0001 4404 0285

Scroll to Top