MEDIACJA

Procesy sądowe bywają długie, kosztowne, w konsekwencji wykańczające psychicznie. Ze wskazanych przyczyn warto więc zdecydować się na alternatywną metodę rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. W przypadku dojścia do konsensusu sporządzona jest ugoda, która podlega później zatwierdzeniu przez sąd. Z pewnością takie rozwiązanie zaoszczędzi pieniędzy, czasu i nerwów. Ugoda zatwierdzona przez sąd ma taką samą moc jak wyrok. Po nadaniu jej klauzuli wykonalności jest podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Wpisanie w 2020 roku na listę stałych mediatorów sądowych, prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, ze specjalnością: prawo rodzinne, cywilne, gospodarcze i pracy, pozwoliło mi rozszerzyć ofertę kancelarii. Prowadzę mediacje prywatne, dla stron, które chcą uniknąć procesu, wynegocjować ugodę, którą następnie przesyłam do sądu w celu jej zatwierdzenia. Posiadam także uprawnienia do prowadzenia mediacji zleconych przez sąd, niejako w toku już wszczętego procesu.

 

 

 

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka
ul. Grunwaldzka 1/7
63-100 Śrem

Numer konta: 97 1090 1405 0000 0001 4404 0285

Scroll to Top