PRAWO KARNE

Często wyobrażamy sobie, że prawo karne jest niezwykle odległą dziedziną, z którą przenigdy nie będziemy mieli do czynienia. Kojarzy nam się ona z antyterrorystami w kominiarkach, czy przestępcami doprowadzanymi na rozprawy w kajdankach w blasku fleszy. Paradoksalnie o umiejscowieniu nas w wielkiej urzędniczej machinie Wymiaru Sprawiedliwości, z groźbą spędzenia lat za kratami, może zadecydować dosłownie chwila nieuwagi na drodze. Zawsze możemy też zostać pokrzywdzeni czyimś bezprawnym działaniem. Implikuje to z kolei roszczenia cywilne, których możemy domagać się od sprawców przestępstw.

Kancelaria oferuje pomoc zarówno przy obronie przed nieprawdziwymi oskarżeniami, jak i przypadku sprawienia by sankcja, będąca konsekwencją zabronionego działania, nie była dotkliwa. Prowadzący kancelarię prowadzi także sprawy z etapu postępowania wykonawczego, a więc: odraczanie kar pozbawienia wolności, kierowanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy w postępowaniu w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Kancelaria reprezentuje także pokrzywdzonych, w celu zapewnienia im realizacji przysługujących im w procesie karnym uprawień.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka
ul. Grunwaldzka 1/7
63-100 Śrem

Numer konta: 97 1090 1405 0000 0001 4404 0285

Scroll to Top