prawo pracycien

PRAWO PRACY

Prawo pracy jest dość specyficzną dziedziną, przewidującą wiele odrębności, uzależnionych od czynności wykonywanych przez pracowników i rodzaju pracodawcy. Z zupełnie inną materią będziemy mieli do czynienia np. w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego zawodowych kierowców, a z jeszcze inną w przypadku placówki oświatowej, w której pracują nauczyciele. 

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka reprezentuje zarówno pracowników, jak i pracodawców (doraźnie lub w ramach stałej obsługi). W szerokim wachlarzu spraw z prawa pracy Kancelaria posiada doświadczenie między innymi w sprawach o:

  • mobbing, naruszanie dóbr osobistych pracowników i nierówne traktowanie w zatrudnieniu,
  • wypłatę zaległego wynagrodzenia, w tym za godziny nadliczbowe,
  • zapłatę innych należności, jak choćby tzw. diet,
  • odpowiedzialność materialną pracowników,
  • niesłuszne rozwiązanie umowy o pracę,
  • ustalenie stosunku pracy,
  • wypowiedzenie dotychczasowych warunków zatrudnienia. 

W przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych Kancelaria wypracowuje także pomocne rozwiązania, niezbędne przy zatrudnianiu pracowników oraz przy rozwiązywaniu umów o pracę.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka
ul. Wojska Polskiego 5/6
63-100 Śrem
tel. 607 123 749

kontakt@adwokatgenderka.pl

www.facebook.com/adwokatgenderka

BZ WBK 12 1090 1405 0000 0001 0939 4288