przwo karnecien

PRAWO KARNE

Często wyobrażamy sobie, że prawo karne jest niezwykle odległą dziedziną, z którą przenigdy nie będziemy mieli do czynienia. Kojarzy nam się ona z antyterrorystami w kominiarkach, czy przestępcami doprowadzanymi na rozprawy w kajdankach w blasku fleszy. Paradoksalnie o umiejscowieniu nas w wielkiej urzędniczej machinie Wymiaru Sprawiedliwości, z groźbą spędzenia lat za kratami, może zadecydować dosłownie chwila nieuwagi na drodze. Zawsze możemy też zostać pokrzywdzeni czyimś bezprawnym działaniem. Implikuje to z kolei roszczenia cywilne, których możemy domagać się od sprawców przestępstw.

Kancelaria oferuje pomoc zarówno przy obronie przed nieprawdziwymi oskarżeniami jak i przypadku sprawienia by sankcja, będąca konsekwencją zabronionego działania, była możliwie najmniej dotkliwa. Prowadzącemu kancelarię nieobce są także sprawy z etapu postępowania wykonawczego a więc: odraczanie kar pozbawienia wolności, kierowanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie, czy w postępowaniu w przedmiocie odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Adwokat Witold Genderka reprezentuje także pokrzywdzonych, w celu zapewnienia im możliwie najszerszej realizacji przysługujących im w procesie karnym uprawień. 

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Witold Genderka
ul. Wojska Polskiego 5/6
63-100 Śrem
tel. 607 123 749

kontakt@adwokatgenderka.pl

www.facebook.com/adwokatgenderka

BZ WBK 12 1090 1405 0000 0001 0939 4288